Preventie Coronavirus COVID-19

Wat kan u doen:


Met een aantal eenvoudige maatregelen kan  de verspreiding van griepsvirussen, coronavirussen of andere virussen worden voorkomen:

  • was regelmatig de handen
  • bedek uw mond en neus bij het hoesten 
  • hoest in uw elleboog indien u geen zakdoek hebt
  • blijf zoveel mogelijk thuis
  • vermijd onnodige contacten, en of hou steeds afstand van elkaar
  • vermijd contact met kwetsbare groepen
  • vermijd contact met personen met symptomen van luchtwegaandoeningen (niezen en hoesten)

Heeft u koorts en/of keelpijn, hoesten, ademhalingsmoeilijkheden


  • neem TELEFONISCH contact op met een arts
  • uw arts zal het nodige advies geven
  • kom NIET naar de praktijk

Dit om verdere verspreiding te voorkomen!